2018-09-04

Badanie ankietowe wśród turystów odwiedzających region pogranicza polsko-słowackiego

Dnia 4 września 2018 r. zakończyło się badanie ankietowe z turystami odwiedzającymi po stronie polskiej powiaty: krośnieński, bieszczadzki, leski, nowotarski, tatrzańskim oraz m. Rzeszów, natomiast po stronie słowackiej: kraj preszowski i kraj żyliński. Celem badania była ocena atrakcyjności turystycznej i kulturowo - przyrodniczej na terenie pogranicza polsko-słowackiego.

Wzór ankiety dla turystów

pdfWzór ankiety dla turystów
pdfWzór ankiety dla turystów w języku słowackim
pdfWzór ankiety dla turystów w języku angielskim