2018-08-31

„Statystyka na rzecz rozwoju potencjału turystycznego i kulturowo-przyrodniczego Karpat”

Dnia 31.08.2018 r. w Dworze Ostoia w  Klimkówce, odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach mikroprojektu pt. „Statystyka na rzecz rozwoju potencjału turystycznego
i kulturowo-przyrodniczego Karpat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Organizatorem spotkania był Urząd Statystyczny w Rzeszowie reprezentowany przez Marka Cierpiał-Wolana i partner projektu Urząd Statystyczny w Preszowie reprezentowany przez Jana Cupera. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów z Polski i ze Słowacji m.in.: starostwa powiatowego w Krośnie, gminy Zarszyn, miasta Świdnika i Sniny, także oraz eksperci: profesor Tadeusz Burzyński i Jan Kozon. W trakcie spotkania został uzgodniony przebieg współpracy oraz harmonogram prac zaplanowanych w ramach mikroprojektu. Cele i założenia mikroprojektu uzyskały aprobatę przedstawicieli samorządów, którzy wyrazili zainteresowanie wspólną inicjatywą Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz Urzędu Statystycznego w Preszowie.