2018-08-31

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne, Klimkówka 31.08.2018 r.

Dnia 31.08.2018 r. w Dworze Ostoia w  Klimkówce, odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach mikroprojektu pt. „Statystyka na rzecz rozwoju potencjału turystycznego i kulturowo-przyrodniczego Karpat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.