2018-08-31

„Statystyka na rzecz rozwoju potencjału turystycznego i kulturowo-przyrodniczego Karpat”