2018-11-13

Konferencja "Statystyka w turystyce karpackiej"

W dniu 20 listopada 2018 r. w ramach mikroprojektu odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Statystyka w turystyce karpackiej” organizowana przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie i Urząd Statystyczny w Preszowie. Tematyka konferencji ma na celu ukazanie roli statystyki publicznej w ocenie przebiegu procesów społeczno-gospodarczych mających wpływ na zagospodarowanie turystyczne i wykorzystanie potencjału przyrodniczo-kulturowego pogranicza polsko-słowackiego. Konferencja będzie również okazją do dyskusji oraz wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli władz samorządowych, służb statystyki publicznej, środowiska naukowego oraz organizacji turystycznych na temat możliwości utworzenia obserwatorium turystycznego Karpat wspomagającego funkcjonowanie rynku turystycznego w regionie.