2018-12-20

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne, Bardejów 19-20.12.2018 r.

W dniach 19-20.12.2018 r. w hotelu Artin w  Bardejowie, odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach mikroprojektu pt. „Statystyka na rzecz rozwoju potencjału turystycznego i kulturowo-przyrodniczego Karpat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.