2019-04-01

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne, Rzeszów 29-30.03.2019 r.

Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbyło się 29-30 marca 2019 r. w Rzeszowie. Na spotkaniu zostały omówione działania zrealizowane w mikroprojekcie. Przedstawiono kolejne zadania w ramach mikroprojektu, omówiono plan i zakres szkoleń dla samorządu. Uczestniczyli w nim zarówno partnerzy mikroprojektu, eksperci z dziedziny turystyki i kultury, jak też osoby mające wpływ na kształtowanie polityki regionalnej.