2019-04-01

Spotkanie konsultacyjne

W dniach 29-30.03.2019 r. w Rzeszowie odbyło się trzecie spotkanie
konsultacyjne partnerów projektu
Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbyło się 29-30 marca
2019 r. w Rzeszowie. Na spotkaniu zostały omówione działania
zrealizowane w mikroprojekcie . Przedstawiono kolejne zadania w ramach
mikroprojektu, omówiono plan i zakres szkoleń dla samorządu.
Uczestniczyli w nim zarówno partnerzy mikroprojektu, eksperci z
dziedziny turystyki i kultury, jak też osoby mające wpływ na
kształtowanie polityki regionalnej.