2019-05-31

Szkolenia dla przedstawicieli samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych

W dniach 6-7 czerwca 2019 r. odbędą się w Rzeszowie szkolenia dla przedstawicieli samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych mające na celu rozwijanie praktycznych umiejętności wyszukiwania informacji z dziedziny turystyki i kultury w dostępnych bazach danych.

Umiejętności zdobyte podczas szkoleń umożliwią Państwu szybkie i samodzielne wyszukiwanie najbardziej aktualnych danych statystycznych oraz tworzenie indywidualnych zestawów danych, które mogą być wykorzystane m.in. podczas spotkań roboczych, opracowywania sprawozdań czy podejmowania bieżących decyzji.

Szkolenia odbędą się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji. W razie potrzeby zostanie zapewniona również obecność tłumacza języka migowego.

Szczegółowych informacji o ofercie szkoleniowej znajdziecie Państwo pod numerem tel.: 17/85-35-210 w. 219