2019-06-15

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne, Bardejów 13-14.06.2019 r.

W dniach 13-14 czerwca br. w  Bardejowie, odbyło się czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach mikroprojektu pt. „Statystyka na rzecz rozwoju potencjału turystycznego i kulturowo-przyrodniczego Karpat”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyły osoby realizujące mikroprojekt z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz Urzędu Statystycznego w Preszowie, a także przedstawiciele samorządów z pogranicza polsko-słowackiego oraz eksperci z dziedziny turystyki i kultury. W pierwszej części spotkania przedstawiono i omówiono dotychczas zrealizowane zadania, a także zapoznano zgromadzonych gości z harmonogramem ostatniego etapu działań realizowanych w ramach mikroprojektu. Podczas prowadzonej dyskusji szczególną uwagę poświęcono zaprezentowanemu projektowi filmu instruktażowego.