2018-08-02

Statystyka na rzecz rozwoju potencjału turystycznego i kulturowo ­przyrodniczego Karpat - rozpoczęcie działań w ramach mikroprojektu

Z dniem 1 sierpnia 2018 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie w partnerstwie z Urzędem Statystycznym w Preszowie rozpoczyna działania na rzecz mikroprojektu "Statystyka na rzecz rozwoju potencjału turystycznego i kulturowo ­przyrodniczego Karpat". Głównym celem prowadzonych działań będzie zwiększenie zagospodarowania turystycznego i wykorzystania potencjału przyrodniczo-kulturowego regionu poprzez zdiagnozowanie stanu faktycznego atrakcyjności turystycznej, przedstawienia rekomendacji służących rozwojowi regionu oraz przeszkolenie kadry samorządowej.