2019-06-13

Szkolenia dla przedstawicieli samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych - podsumowanie

W dniach 6-11 czerwca 2019 r. w Rzeszowie i Bardejowie odbyły się cztery szkolenia dla przedstawicieli samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych mające na celu rozwijanie praktycznych umiejętności wyszukiwania informacji z dziedziny turystyki i kultury w dostępnych bazach danych.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród  samorządowców. Wszyscy uczestnicy w trakcie zajęć praktycznych otrzymali materiały szkoleniowe i promocyjne. Szkolenia zarówno w Polsce, jak i na Słowacji odbyły się w budynkach dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji. 

Fotorelacja: