2018-09-10

Dňa 10.9.2018 sa ukončil anketový výskum s turistickými sprievodcami.

Dňa 10.9.2018 sa ukončil anketový výskum s turistickými sprievodcami. Cieľom výskumu bolo vyhodnotenie preferencií a názorov na tému turistického potenciálu poľsko-slovenského pohraničného územia. Výsledky výskumu poslúžia na vylepšenie kvality turistických služieb.