2018-09-04

Dňa 4.9.2018 sa ukončil anketový výskum s turistami

Dňa 4.9.2018 sa ukončil anketový výskum s turistami, navštevujúcich na poľskej strane poviaty (okresy): Krosnianský, Bieszczadský, Leský, Nowotargský, Tatranský a mesto Rzeszów, a na slovenskej strane: Prešovský kraj a Žilinský kraj. Cieľom výskumu bolo vyhodnotenie turistickej        a kultúrno-prírodnej atraktivity územia poľsko-slovenského pohraničia.