2018-08-01

„Štatistika ako nástroj rozvoja turistického a kultúrno-prírodného potenciálu Karpát”

Dňa 1. augusta 2018 začal Štatistický úrad v Rzeszowe v spolupráci so Štatistickým úradom v Prešove aktivity spojené s mikroprojektom „Štatistika ako nástroj rozvoja turistického a kultúrno-prírodného potenciálu Karpát“. Hlavným cieľom aktivít v spojení s projektom bude zvýšenie rozvoja cestovného ruchu a využitie prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu prostredníctvom analýzy skutočného stavu atraktivity cestovného ruchu, predstavením odporúčaní pre rozvoj regiónu a vyškolením miestnej samosprávy.