2018-10-03

„Štatistika vo veci rozvoja turistického a kultúrno-prírodného potenciálu Karpát”

Dňa 31.8.2018 sa v Dwore Ostoia v Klimkowke uskutočnilo informačno-konzultačné stretnutie v rámci mikroprojektu s názvom „Štatistika vo veci rozvoja turistického a kultúrno-prírodného potenciálu Karpát”, spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Organizátorom stretnutia bol Štatistický úrad      v Rzeszowe, reprezentovaný Markom Cierpiałom-Wolanom a partnerom projektu Štatistický úrad v Prešove, reprezentovaný Jánom Cuperom. Stretnutia sa rovnako zúčastnili predstavitelia samospráv z Poľska a zo Slovenska, o.i.: poviatového starostovstva v Krosne, gminy Zarszyn, miest Svidníka a Sniny, taktiež i experti: profesor Tadeusz Burzyński a Ján Kozoň. Počas stretnutia sa dohodol priebeh spolupráce a harmonogram prác, naplánovaných v rámci mikroprojektu. Ciele a podstata mikroprojektu získali aprobáciu predstaviteľov samospráv, ktorí vyjadrili záujem o spoločnú iniciatívu Štatistického úradu v Rzeszowe a Štatistického úradu v Prešove.