2018-09-10

Anketa s turistickými sprievodcami

Dňa 10.9.2018 bola ukončená anketa s turistickými sprievodcami. Cieľom ankety bolo vyhodnotiť preferencie a názory na potenciál cestovného ruchu v poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti. Výsledky štúdie budú využité pre zlepšenie kvality turistických služieb.
 

Anketa pre sprievodcov v slovenskom jazyku