2018-11-13

Konferencia "Štatistika v karpatskom cestovnom ruchu"

Dňa 20. novembra 2018 sa ako súčasť mikroprojektu uskutoční celopoľská konferencia s názvom "Štatistika v karpatskom cestovnom ruchu", organizovaná Štatistickým úradom v Rzeszowe a Štatistickým úradom v Prešove. Téma konferencie má za cieľ poukázať na úlohu oficiálnej štatistiky pri posudzovaní priebehu sociálno-ekonomických procesov, ovplyvňujúcich turistický rozvoj a využívanie prírodného a kultúrneho potenciálu poľsko- slovenského pohraničia. Konferencia bude tiež príležitosťou na diskusiu a výmenu názorov a skúseností medzi zástupcami miestnych samospráv,  oficiálnej štatistiky, vedeckej obce a turistických organizácií  na tému o možnosti vytvorenia karpatského turistického observatória, ktoré podporí fungovanie trhu cestovného ruchu v regióne.