2018-12-20

Informačno-konzultačné stretnutie, Bardejov 19-20.12.2018

V dňoch 19.-20.12.2018 sa v Bardejove uskutočnilo informačno-konzultačné stretnutie v rámci mikroprojektu s názvom "Štatistika vo veci rozvoja cestovného ruchu a kultúrno-prírodného potenciálu Karpát", spolufinancované z Európskeho programu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.