2019-03-13

Informačno-konzultačné stretnutie, Rzeszów 29-30.03.2019

V dňoch 29-30.03.2018 sa v Rzeszowie uskutočnilo informačno-konzultačné stretnutie v rámci mikroprojektu s názvom "Štatistika vo veci rozvoja cestovného ruchu a kultúrno-prírodného potenciálu Karpát", spolufinancované z Európskeho programu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.