2019-05-31

Školenia pre zástupcov samosprávy a ich organizačných zložiek

Dňa 11. júna 2019 sa v Bardejove uskutočnia školenia pre zástupcov samosprávy a ich organizačných zložiek s cieľom rozvíjať praktické zručnosti získavania, resp. vyhľadávania informácií z oblasti cestovného ruchu a kultúry v dostupných databázach.

Zručností získané počas školenia Vám umožnia rýchlo a samostatne vyhľadávať najaktuálnejšie štatistické údaje a vytvárať si vlastné súbory dát. Tieto údaje môžete využívať okrem iného počas Vašich pracovných stretnutí, na prípravu analytických správ, projektov alebo ako podklad pri prijímaní dôležitých rozhodnutí.

Školenia sa budú konať v budove prispôsobenej potrebám osôb so zdravotným postihnutím, pri dodržaní zásad rovnosti príležitostí a nediskriminácie. V prípade potreby bude zabezpečená aj prítomnosť tlmočníka do posunkového jazyka.

Podrobnejšie informácie o ponuke školenia získate na tel.: 051/7735 222; 051/7735 311