2018-08-02

Informačno-konzultačné stretnutie, Klimkówka 31.08.2018

Dňa 31.8.2018 sa v Klimkowke uskutočnilo informačno-konzultačné stretnutie v rámci mikroprojektu pod názvom „Štatistika ako nastroj  rozvoja turistického a kultúrno-prírodného potenciálu Karpát”, spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Organizátorom stretnutia bol Štatistický úrad v Rzeszowe, reprezentovaný Markom Cierpiałom-Wolanom a partnerom projektu Štatistický úrad v Prešove, reprezentovaný Jánom Cuperom. Stretnutia sa tiez zúčastnili predstavitelia samospráv z Poľska a zo Slovenska, napr.: starostovia poviatu v Krosne, gminy Zarszyn, primatori miest Svidníka a Sniny, taktiež  experti: profesor Tadeusz Burzyński a Ján Kozoň. Počas stretnutia sa dohodol priebeh spolupráce a harmonogram prác, naplánovaných v rámci mikroprojektu. Ciele a obsah mikroprojektu získali podporu predstaviteľov samospráv, ktorí vyjadrili záujem o spoločnú iniciatívu Štatistického úradu v Rzeszowe a Štatistického úradu v Prešove.