2019-06-13

Školenia pre zástupcov samosprávy a ich organizačných zložiek - zhrnutie

V dňoch 6-11 júna 2019 sa v Bardejove a v Rzeszowie uskutočnilo školenia pre zástupcov samosprávy a ich organizačných zložiek s cieľom rozvíjať praktické zručnosti získavania, resp. vyhľadávania informácií z oblasti cestovného ruchu a kultúry v dostupných databázach.

Školenia sa konali v budovách prispôsobených potrebám ľudí so zdravotným postihnutím, rešpektujúc zásady rovnakých príležitostí a nediskriminácie.